Sunday, December 20, 2009

Enam Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)

Enam Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) bagi mencapai matlamat indeks Petunjuk Prestasi Utama (KPI) secara lebih berkesan.

(1) mengurangkan kadar jenayah.

(2) meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah.

(3) meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.

(4) memerangi rasuah

(5) memperkasakan prasarana luar bandar dan pedalaman.

(6) menambah baik pengangkutan awam.


*National key results areas (NKRA)

No comments:

Post a Comment