Monday, December 28, 2009

Penghantaran maklumat melalui e-mel

Sila ambil perhatian,
Mana-mana guru yang belum pernah menerima e-mel daripada Guru Penolong Kanan, harap hubungi saya melalui e-mel dengan segera, iaitu agy7500@yahoo.com.my . Dimaklumkan bahawa pelbagai maklumat akan disampaikan kepada semua guru sekolah melalui e-mel dari masa ke masa.

Selain itu, semua guru juga mestilah menyiapkan laman blog masing-masing, iaitu laman blog diri sendiri, laman blog unit/panitia, kelab, persatuan, dan sebagainya sebelum 31 Januari 2009.

Bukan itu sahaja, guru-guru juga hendaklah bersedia untuk menjalankan Kajian Tindakan kerana laporan kajian tersebut perlu disiapkan pada atau sebelum 3o Mac 2010.

Harap maklum.

No comments:

Post a Comment