Tuesday, February 2, 2010

Papan Kenyataan PersatuanTerbaik setakat hari ini ...Ada alat mengukur bearing seperti jangka sudut, pembaris dan info terkini.
Tahniah kepada semua ahli persatuan geografi 2010.

No comments:

Post a Comment