Monday, February 1, 2010

Peraturan Pakaian Semasa Pendidikan Jasmani

Dengan ini dimaklumkan bahawa murid-murid dibenarkan memakai pakaian PJ dari rumah jika ada pelajaran Pendidikan Jasmani pada hari tersebut. Selepas waktu Pendidikan Jasmani tamat, pelajar dikehendaki menyalin pakaian PJ dengan pakaian seragam sekolah. Melalui kelonggaran ini, pelajar dapat memanfaatkan masa pendidikan jasmani dengan lebih berkesan. Kelonggaran ini tidak terpakai jika waktu pendidikan jasmani kelas tersebut pada hari Isnin. Semua murid mestilah berpakaian seragam sekolah kerana ada majlis perhimpunan rasmi. Harap maklum.

No comments:

Post a Comment