Thursday, January 14, 2010

Buku Peraturan Sekolah

Harap maklum bahawa semua murid perlu memiliki dan membawa Buku Peraturan Sekolah ke sekolah. Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan tahap disiplin sekolah, semua murid terlebih dahulu membuat aku janji dan menandatangani buku peraturan tersebut. Dengan berdasarkan Buku Peraturan Sekolah tersebut, murid akan mengetahui perkara yang boleh dilakukan dan perkara yang tidak boleh dilakukan. Saya berharap agar semua murid memiliki Buku Peraturan Sekolah dan membawanya ke sekolah pada setiap hari.

No comments:

Post a Comment