Saturday, January 16, 2010

Peraturan Pada Waktu Terakhir

Pada waktu terakhir, semua murid mestilah memastikan perkara yang berikut:

1. Kelas dalam keadaan yang bersih.
2. Meja tulis hendaklah dikosongkan. Jika buku ditinggalkan, buku tersebut akan diambil oleh guru bertugas.
3. Bakul sampah dikosongkan.
4. Suis lampu dan kipas dimatikan
5. Meja dan kerusi hendaklah dalam keadaan yang teratur.

No comments:

Post a Comment