Monday, January 18, 2010

Pengurusan Kelas Pendidikan Jasmani 2010

Pihak sekolah berharap agar pengurusan kelas Pendidikan Jasmani berjalan lancar. Diharapkan mata pelajaran ini dapat memberikan pelbagai ilmu dan kemahiran tentang pelbagai disiplin sukan. Oleh itu, pengurusan kelas pendidikan jasmani ini perlu berjalan dengan lancar dan sistematik.

Pergerakan pelajar:
-Guru hendaklah memberikan kerjasama dengan memberikan pelepasan 5 minit awal kepada pelajar sebelum kelas PJ bermula.
-Pelajar hendaklah menuju ke bilik persalinan/tandas untuk menyalin pakaian dengan cepat dan pantas.
-Pelajar hendaklah berada di tempat yang sepatutnya mengikut pesanan atau arahan guru PJ.
-Selepas tamat kelas PJ, pelajar dilepaskan 10 minit awal .
-Pelajar mestilah menukar pakaian PJ dan memakai uniform sekolah dengan kemas.
-Selepas itu, secara teratur, mereka hendaklah menuju ke kelas masing-masing dalam barisan yang lurus dan senyap. Murid tidak dibenarkan memakai pakaian PJ semasa P&P.

Peringatan:
-Murid yang tidak membawa pakaian PJ atau sakit tidak dibenarkan mengikuti pelajaran PJ.
-Mereka hendaklah duduk di tepi gelanggang atau padang.
-Murid yang mengikuti kelas PJ mestilah memakai pakaian yang dibenarkan.

No comments:

Post a Comment