Saturday, March 20, 2010

Program Sehari Selembar Benang 2010

Semua murid SMKBPJ(A) sila ambil perhatian.

Sila ikuti Program Sehari Selembar Benang (PSSB) yang dianjurkan oleh Panitia Bahasa Melayu. Pada setiap hari atau minggu, sekurang-kurangnya satu kosa kata atau lima kosa kata dipaparkan pada papan kenyataan sekolah, laman blog Panitia BM dan laman Blog sekolah. Semua murid dikehendaki menyalin atau menampal kosa kata tersebut di dalam buku Tatabahasa pada bahagian belakang. Semua buku tersebut akan dikutip untuk disemak oleh Ketua Panitia, Ketua Bidang Bahasa dan Penolong Kanan. Harap semua murid akan mengikuti program ini. Melalui program ini, kami berharap agar kosa kata murid akan meningkat.

No comments:

Post a Comment